Få hjælp til stressbehandling i Århus

04 august 2021 Astrid Pedersen

Er du sygemeldt med stress, eller er du bange for at du er ved at gå ned med stress? Så bør du overveje at supplere din psykolog behandling med kropsterapi.

Stress er skadeligt for krop og sind

Kronisk stress er ikke bare en belastende tilstand som dræner dig for energi og svækker din evne til at koncentrere dig om dine daglige pligter og opgaver. Stress kan også være en rigtig farlig sygdom som kan give permanente skader på din fysik og på dine kognitive evner. Kroppen er slet ikke egnet til at køre i så højt et gear konstant.

Stress er en vigtig funktion som skal skærpe sanserne og gøre os i stand til at reagere hurtigt i farlige situationer. Men når stress går hen og bliver en vedvarende tilstand kan det slide hårdt på os både fysisk og mentalt. Det er velkendt at stress kan give skader på hukommelsen og føre til depressive tilstande.

Når kroppen er i konstant alarm beredskab går det ud over kredsløbet, fordøjelsen, og blodtrykket. Mange tusind mennesker sygemeldes hvert år med stress, og en stor del af disse oplever langtidssygdom og indlæggelse. Og faktisk skønnes det at mere end hundrede mennesker dør af direkte stress relaterede sygdomme på årlig basis.

Få en effektiv stress behandling med kropsterapi

Ofte vil mennesker, som sygemeldes med stress, blive tilbudt behandlings forløb hos en psykolog. Gennem terapi kan man få hjælp til at sætte ord på sine problemer og dermed føle at man får bedre kontrol over sit liv.

Det er dog vigtigt samtidig at få kroppen med. Og derfor bør du ikke fokusere ensidigt på det psykiske i en stress behandling.

Med kropsterapi kan du opnå en højere grad af krops bevidsthed.Når du lærer at tolke kroppens signaler vil du samtidig opnå en bedre føling med de situationer som kan føre til stress påvirkninger. Læs mere på https://lisbethdegn.dk/kropsterapi-stress-aarhus/ 

Flere Nyheder